🛑 იცი, რომ თვითმმართველობების სიდიდით საქართველო თითქმის ყველა ევროპულ ქვეყანას აჭარბებს?
🚫 რატომღაც, საბჭოთა საქართველოს დროინდელ ტერიტორიულ დაყოფას დღემდე ვინარჩუნებთ.  ამის გამო კი:
➡️ გართულებულია მუნიციპალურ სერვისებზე ხელმისაწვდომობა;
➡️ არაეფექტურია მოქალაქეთა ჩართულობა ადგილობრივ თვითმმართველობაში;
➡️ შემცირებულია ადგილობრივი დემოკრატიის ხარისხი.

♻️ შეადარე საქართველოს და ევროპული ქვეყნების მდგომარეობა

#დაიწყერეფორმა❗️
#უთხარიკიდეცენტრალიზაციას❗️
#თვითმმართველობისდროა