როგორ იცნობ დემოკრატიული რესპუბლიკის დროინდელ ადგილობრივ თვითმმართველობას?

3520

პირველი რესპუბლიკის ერთ-ერთი ყველაზე წარმატებულ რეფორმა სწორედ ადგილობრივი თვითმმართველობის რეფორმა იყო. დამოუკიდებლობის არასრულ სამ წელში ამ მიმართულებით იმაზე მეტი გაკეთდა, ვიდრე 1991 წელს აღდგენილი დამოუკიდებლობიდან დღემდე, 30 წლის განმავლობაში. შეამოწმე, რამდენად კარგად იცნობ ამ დროის საქართველოს ერთ-ერთ ყველაზე წარმატებულ და მნიშვნელოვან რეფორმას.

Results

რა გითხრა? იმდენად სრულყოფილად იცნობ დემოკრატიული რესპუბლიკის ერთ-ერთ ყველაზე წარმატებულ რეფორმას, რომ მხოლოდ მქუხარე აპლოდისმენტს იმსახურებ! თუმცა, მაინც გთავაზობ, გადახედო ამ ორ არაჩვეულებრივ წიგნს – ერობას და ქალაქს. დამერწმუნე, საუკეთესო ნაშრომებია

სამწუხაროა, რომ დემოკრატიული რესპუბლიკის ერთ-ერთ ყველაზე წარმატებულ რეფორმაზე ბევრი არაფერი გსმენია, მაგრამ არა უშავს, ჩვენ დაგეხმარებით. თუ გაინტერესებს, როგორ ყალიბდებოდა ერობები, ამ ბმულზე გადადი. ქალაქების შესახებ ინფორმაციას ამ წიგნიდან შეიტყობ, ფარი-ხანუმ სოფიევაზე ეს ბლოგი მოგიყვება, ზოგად ცნობებს კი ამ ძალიან საინტერესო სტატიიდან შეიტყობ

შემდეგ

#1. რამდენდონიანი ადგილობრივი თვითმმართველობა არსებობდა 1918-1921 წლებში საქართველოს დემოკრატიული რესპუბლიკის დროს?

შემდეგ

#2. რომელი უწყება ხელმძღვანელობდა ადგილობრივი თვითმმართველობის რეფორმას 1918-1921 წლებში?

შემდეგ

#3. როგორ კომპლექტდებოდა ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოები?

შემდეგ

#4. რომელი დასახლებები წარმოადგენდა თვითმმართველობის პირველ დონეს?

შემდეგ

#5. თვითმმართველობის რომელი ორგანოები არსებობდა თემებში?

შემდეგ

#6. ვინ მართავდა თვითმმართველ ქალაქებს?

შემდეგ

#7. ამ ქალაქებიდან რომელი არ იყო თვითმმართველი ქალაქი?

შემდეგ

#8. რომელი იყო თვითმმართველობის მეორე დონე?

შემდეგ

#9. რამდენი მაზრა არსებობდა 1918-1921 წლებში?

შემდეგ

#10. რა ერქვა თვითმმართველობის მეორე დონეზე არსებულ წარმომადგენლობით ორგანოს?

შემდეგ

#11. ვის შეეძლო, გაეუქმებინა თვითმმართველობის მიერ მიღებული დადგენილება?

შემდეგ

#12. ჰქონდათ თუ არა ქალებს უფლება, კენჭი ეყარათ ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოებში?

შემდეგ

#13. ვინ იყო ფარი-ხანუმ სოფიევა?

შემდეგ

#14. ჰქონდა თუ არა თვითმმართველობას ადგილობრივი რეფერენდუმების მოწყობის უფლება?

შემდეგ

#15. რომელი გადასახადები რჩებოდა ადგილობრივ ბიუჯეტებში?

Finish