როგორ იცნობ დემოკრატიული რესპუბლიკის დროინდელ ადგილობრივ თვითმმართველობას?

3255

პირველი რესპუბლიკის ერთ-ერთი ყველაზე წარმატებულ რეფორმა სწორედ ადგილობრივი თვითმმართველობის რეფორმა იყო. დამოუკიდებლობის არასრულ სამ წელში ამ მიმართულებით იმაზე მეტი გაკეთდა, ვიდრე 1991 წელს აღდგენილი დამოუკიდებლობიდან დღემდე, 30 წლის განმავლობაში. შეამოწმე, რამდენად კარგად იცნობ ამ დროის საქართველოს ერთ-ერთ ყველაზე წარმატებულ და მნიშვნელოვან რეფორმას.

Results

რა გითხრა? იმდენად სრულყოფილად იცნობ დემოკრატიული რესპუბლიკის ერთ-ერთ ყველაზე წარმატებულ რეფორმას, რომ მხოლოდ მქუხარე აპლოდისმენტს იმსახურებ! თუმცა, მაინც გთავაზობ, გადახედო ამ ორ არაჩვეულებრივ წიგნს – ერობას და ქალაქს. დამერწმუნე, საუკეთესო ნაშრომებია

სამწუხაროა, რომ დემოკრატიული რესპუბლიკის ერთ-ერთ ყველაზე წარმატებულ რეფორმაზე ბევრი არაფერი გსმენია, მაგრამ არა უშავს, ჩვენ დაგეხმარებით. თუ გაინტერესებს, როგორ ყალიბდებოდა ერობები, ამ ბმულზე გადადი. ქალაქების შესახებ ინფორმაციას ამ წიგნიდან შეიტყობ, ფარი-ხანუმ სოფიევაზე ეს ბლოგი მოგიყვება, ზოგად ცნობებს კი ამ ძალიან საინტერესო სტატიიდან შეიტყობ

Next

#1. რამდენდონიანი ადგილობრივი თვითმმართველობა არსებობდა 1918-1921 წლებში საქართველოს დემოკრატიული რესპუბლიკის დროს?

Next

#2. რომელი უწყება ხელმძღვანელობდა ადგილობრივი თვითმმართველობის რეფორმას 1918-1921 წლებში?

Next

#3. როგორ კომპლექტდებოდა ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოები?

Next

#4. რომელი დასახლებები წარმოადგენდა თვითმმართველობის პირველ დონეს?

Next

#5. თვითმმართველობის რომელი ორგანოები არსებობდა თემებში?

Next

#6. ვინ მართავდა თვითმმართველ ქალაქებს?

Next

#7. ამ ქალაქებიდან რომელი არ იყო თვითმმართველი ქალაქი?

Next

#8. რომელი იყო თვითმმართველობის მეორე დონე?

Next

#9. რამდენი მაზრა არსებობდა 1918-1921 წლებში?

Next

#10. რა ერქვა თვითმმართველობის მეორე დონეზე არსებულ წარმომადგენლობით ორგანოს?

Next

#11. ვის შეეძლო, გაეუქმებინა თვითმმართველობის მიერ მიღებული დადგენილება?

Next

#12. ჰქონდათ თუ არა ქალებს უფლება, კენჭი ეყარათ ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოებში?

Next

#13. ვინ იყო ფარი-ხანუმ სოფიევა?

Next

#14. ჰქონდა თუ არა თვითმმართველობას ადგილობრივი რეფერენდუმების მოწყობის უფლება?

Next

#15. რომელი გადასახადები რჩებოდა ადგილობრივ ბიუჯეტებში?

Finish