მონაწილეობითი ბიუჯეტირების გზამკვლევი

2356

წინამდებარე სახელმძღვანელო მომზადებულია GIZ-ის (Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit) მხარდაჭერით და გერმანიის ეკონომიკური განვითარებისა და თანამშრომლობის ფედერალური სამინისტროს (BMZ) დაკვეთით. პროექტი „მოქალაქეთა თანამონაწილეობა ადგილობრივ ბიუჯეტირებაში“ ხორციელდება „აღმოსავლეთ პარტნიორობის
საჯარო მმართველობის რეფორმის რეგიონული ფონდის“ ფარგლებში. GIZ არ იღებს პასუხისმგებლობას სახელმძღვანელოს შინაარსობრივი მხარის სისწორესა და ავტორთა მიერ გამოთქმულ მოსაზრებებზე.

რედაქტორი:
ვაჟა სალამაძე – სამოქალაქო საზოგადოების ინსტიტუტის დირექტორი

ავტორები:
ირაკლი მელაშვილი – თვითმმართველობის ექსპერტი
დავით ყიფიანი – სამოქალაქო საზოგადოების ინსტიტუტის ექსპერტი
ნათია აფხაზავა – სამოქალაქო საზოგადოების ინსტიტუტის ექსპერტი
მაგდა პოპიაშვილი – საქართველოს მედია კლუბის თავმჯდომარე
ლუკას ბორნი – ურბანული განვითარებისა და თანამონაწილეობის ექსპერტი

ენობრივი რედაქტორი: შორენა შამანაძე
ტექნიკური უზრუნველყოფა: თეონა კერესელიძე

იხილეთ გზამკვლევი სრულად: მონაწილეობითი ბიუჯეტირების გზამკვლევი