ადგილობრივი თვითმმართველობა 100 წლის წინ – აღმოაჩინე უცნობი მემკვიდრეობა

7212

წინამდებარე ბროშურა მომზადდა და გამოიცა პროგრამის „ადგილობრივი თვითმმართველობის განვითარება სამხრეთ კავკასიაში“ საქართველოს კომპონენტის ფარგლებში, რომელსაც ხელს უწყობს გერმანიის საერთაშორისო თანამშრომლობის საზოგადოება (GIZ) გერმანიის ეკონომიკური განვითარებისა და თანამშრომლობის ფედერალური სამინისტროს (BMZ) დაკვეთით. GIZ არ იღებს პასუხისმგებლობას წინამდებარე გამოცემის შინაარსობრივ მხარეზე.

იხილეთ ბროშურის სრული ვერსია

გამომცემელი:
გერმანიის საერთაშორისო თანამშრომლობის საზოგადოება (GIZ)
საზოგადოების ცენტრალური ოფისი:
ბონი და ეშბორნი
პროგრამა „ადგილობრივი თვითმმართველობის განვითარება სამხრეთ კავკასიაში“
რუსთაველის გამზ. 42
0108 თბილისი, საქართველო
T +995 32 2201839
E giz-georgia@giz.de
I www.giz.de

ავტორი: დავით ლოსაბერიძე
რედაქტორი: შორენა შამანაძე
გამოყენებული მასალა დაცულია აქ: საქართველოს ეროვნული არქივი, თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ბიბლიოთეკა, საქართველოს პარლამენტის ეროვნული ბიბლიოთეკა, SOVLAB-ის (საბჭოთა წარსულის კვლევის ლაბორატორია) საზოგადოებრივი არქივი.

Design & Layout: “ბოკა დიზაინი”
სტამბა: Gut&Berg
თარიღი: თებერვალი, თბილისი 2019