“რეალური სივრცე”

კოკა კიღურაძე, მმართველობითი სისტემების განვითარების ცენტრის აღმასრულებელი დირექტორი, კოალიციის “ადგილობრივი თვითმმართველობისა და დემოკრატიისათვის” წევრი:

“სამინისტროების ნაწილმა საერთოდ არ იცის, რა საჭიროა ადგილობრივი თვითმმართველობა. იმას, რომ ძალაუფლება შეიძლება გაიყოს და მისი დეცენტრალიზაცია მოხდეს, სჭირდება პოლიტიკური პასუხისმგებლობა, ამას სჭირდება გამბედაობა ხელისუფლების მხრიდან”.