შეადარე თვითმმართველობის  წლის ისტორია

გაიგე, რამდენდონიანი თვითმმართველობა, რამდენი თვითმმართველი თემი და ქალაქი გვქონდა  წლის წინ საქართველოში და რა გვაქვს ახლა

#აღადგინეისტორია    #თვითმმართველობისდროა    #26მაისი