ნახე, რამდენი თვითმმართველი ქალაქი იყო  წლის წინ საქართველოში და რამდენია ახლა

გაიგე, რომელი ქალაქები იყო თვითმმართველი და რომელია ახლა

#გააგრძელეისტორია   #თვითმმართველობისდროა   #26მაისი