საჯარო სამსახური მაშინაა ეფექტური, თუ ის მოქალაქეებთან არის ახლოს – ძლიერი ადგილობრივი ხელისუფლება შენთვის მუშაობს!

არ დაელოდო მათ გადაწყვეტილებებს, ვინც შენი საჭიროებების შესახებ ბევრი არაფერი იცის! იმოქმედე!