რა ხდება, როცა ქონება მუნიციპალიტეტს ეკუთვნის და რა მდგომარეობაშია სახელმწიფო ქონება (ვიდეო)

“რეალური სივრცე”

მერი შიხაშვილის რეპორტაჟი

მსგავსი სიახლეები