საჯარო შენობების რეკონსტრუქციისთვის 105 მილიონი ევრო დაიხარჯება

338

მიმდინარე წლის ბოლოს დაიწყება პროექტი, რომელის ფარგლებშიც საჯარო შენობების ენერგოეფექტური და განახლებადი ენერგიის ტექნოლოგიებისგამოყენებით რეკონსტრუქციისთვის ჯამში 105 მილიონი ევრო დაიხარჯება, – ამის შესახებ “განახლებადი წყაროებიდან ენერგიის წარმოებისა და გამოყენების წახალისების შესახებ“ საქართველოს კანონის პროექტშია აღნიშნული, რომელიც საქართველოს პარლამენტს უკვე წარედგინა. ინფორმაციას ინტერპრესნიუსი ავრცელებს.

კანონის პროექტის მიხედვით, 2022 წლის 1 იანვრიდან ახალ და არსებულ საჯარო დანიშნულების ის შენობები, რომლებიც ექვემდებარებიან საფუძვლიან რეკონსტრუქციას, უნდა აღიჭურვონ განახლებად ენერგიაზე მომუშავე იმ ტექნოლოგიებით, რომლის გამოყენებაც ეკონომიკურად და ტექნიკურად მიზანშეწონილი იქნება, რაც განხორციელდება გერმანიის რეკონსტრუქციის საკრედიტო ბანკისა (KfW) და ევროპის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკის ( EBRD) ერთობლივი პროექტის ფარგლებში.

პროგრამის ბიუჯეტი ჯამურად ჯამში 105 მლნ ევროა, რაც დაბალპროცენტიანი სესხისა და გრანტის კომბინაცია.

‘კანონის პროექტით გათვალისწინებული საფუძვლიან რეკონსტრუქციას დაქვემდებარებული საჯარო დანიშნულების შენობების რეკონსტრუქციის მიზნით, მიმდინარე წლის ბოლოდან დაიწყება KfW-სა და EBRD-ის ერთობლივი პროექტი, საჯარო შენობების რეკონსტრუქცია, რომელიც ითვალისწინებს ჯამში 105 მლნ. ევროს გამოყოფას, სადაც 80 მილიონი ევრო სესხია (KfW -40 მილიონი. ევრო, EBRD- 40 მილიონი ევრო), 20 მილიონი საინვეტიციო გრანტი (KfW -10 მილიონი ევრო, EBRD- 10 მილიონი ევრო) და 5 მილიონი ევრო – გრანტი (KfW -2,5 მილიონი ევრო, EBRD- 2,5 მილიონი ევრო) ტექნიკური დახმარებისთვის. პროექტის ფარგლებში დაგეგმილი ღონისძიებები ითვალისწინებს საჯარო შენობების რეკონსტრუქციას, ენერგოეფექტური და განახლებადი ენერგიის ტექნოლოგიების გამოყენებით,” – აღნიშნულია კანონის პროექტში.

რაც შეეხება უშუალოდ კანონპროექტს, რომლის ავტორიც საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო, ინიციატორი კი საქართველოს მთავრობაა, ის ადგენს სავალდებულო ეროვნული სამიზნე მაჩვენებელს განახლებადი წყაროებიდან მიღებული ენერგიის საერთო წილისთვის ენერგიის მთლიან საბოლოო მოხმარებაში და ტრანსპორტში. კანონის პროექტის იმპლემენტაციის გზების და ღონისძიებების დადგენის მიზნით, კანონის ამოქმედებიდან თორმეტი თვის ვადაში, სამინისტრო შეუმუშავებს განახლებადი ენერგიის ეროვნულ სამოქმედო გეგმას და დასამტკიცებლად წარუდგენს საქართველოს მთავრობას. აღნიშნული გეგმა 10 წლიანია.

კანონის პროექტის თანახმად, სამიზნე მაჩვენებლები განახლებადი წყაროებიდან მიღებული ენერგიის წილისთვის, ენერგიის მთლიან საბოლოო მოხმარებაში, 2019 წლისთვის 29.5 %, ხოლო 2030 წლისთვის 35 %-ს შეადგენს.