“რეალური სივრცე”

20 წელზე მეტია, საქართველოში ყოველი ახალი ხელისუფლებისგან გვესმის, რომ ამ ქვეყნის კურსი არის დეცენტრალიზაცია და ძლიერი თვითმმართველობა.

ვიღებთ კანონებს, ვწერთ სტრატეგიებს და ახალ კონცეფციებს, მაგრამ რა რეალურ ნაბიჯებს დგამს ხელისუფლება, რომ საბოლოოდ ჩვენ მივიღოთ ძლიერი, დამოუკიდებელი თვითმმართველობა, რომელსაც ექნება გადაწყვეტილების მიღების თავისუფლება, პასუხისმგებლობა, ფინანსები და ქონება და არ დაელოდება მითითებებს ცენტრიდან.

ამ კითხვებზე პასუხებს “რეალურ სივრცის” ამ გადაცემიდან მიიღებთ.