წინასაარჩევნო პერიოდში კვლავ ხდებოდა ადმინისტრაციული რესურსის გამოყენება!

465

იხილეთ “საქართველოს მედია-კლუბის” მონიტორინგის ანგარიშები სრულად:

წინასაარჩევნო პერიოდში საარჩევნო სუბიექტებისთვის თანაბარი გარემოს შესაქმნელად ადგილობრივი თვითმმართველობის საქმიანობის მონიტორინგი – მეორე შუალედური ანგარიში – სექტემბრის ანგარიში

წინასაარჩევნო პერიოდში საარჩევნო სუბიექტებისთვის თანაბარი გარემოს შესაქმნელად ადგილობრივი თვითმმართველობის საქმიანობის მონიტორინგი – მეორე შუალედური ანგარიში – ოქტომბრის ანგარიში