ადიგენის მუნიციპალიტეტში ტყის მდგრადი მართვისთვის საგრანტო ხელშეკრულება გაფორმდა

58

საქართველოს მთავრობასთან შეთანხმებით, ეროვნულ სატყეო სააგენტოსა და სლოვენიის საერთაშორისო თანამშრომლობისა და განვითარების ცენტრს (CMSR) შორის საგრანტო ხელშეკრულება გაფორმდა.

სააგენტოს ინფორმაციით, საგრანტო თანხა 563 540 ევროს შეადგენს, რომელიც სრულად მოხმარდება პროექტის – „ტყის მდგრადი მართვა ადიგენის მუნიციპალიტეტში“, განხორციელებას. პროექტი სატყეო რეფორმის შემადგენელ ნაწილია, რომლის განხორციელება ხელს შეუწყობს არა მხოლოდ ტყის თანამედროვე საერთაშორისო სტანდარტებით მართვას, არამედ ადიგენის მუნიციპალიტეტში მცხოვრები ადგილობრივი მოსახლეობის სოციალურ-ეკონომიკური პირობების გაუმჯობესებას. ბენეფიციარები (მიმღებები) იქნებიან ადიგენის ადგილობრივი მოსახლეობა და მათ მიერ ორგანიზებული საზოგადოებრივი გაერთიანებები (სათემო კავშირები).

„ეროვნული სატყეო სააგენტოს პრიორიტეტია მდგრადი და მრავალმიზნობრივი ტყითსარგებლობის დამკვიდრება, ტყის ეკოსისტემების შენარჩუნება და დაცვა, ასევე, სოფლის განვითარებაში ტყეების როლის ზრდა, რაც თავის მხრივ, შეამცირებს ტყეებზე სოციალურ ზეწოლას“, – განაცხადა ეროვნული სატყეო სააგენტოს უფროსმა, არჩილ ნიკოლეიშვილმა.

ამასთან, პროექტის პარალელურად, ადიგენის მუნიციპალიტეტში, „ბუნების დაცვის მსოფლიო ფონდი“ (WWF) „ეკო კორიდორების“ პროექტს უკვე ახორციელებს.