ცვლილებები ახალციხის 2019 წლის ბიუჯეტში

140

ახალციხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტში, ოთხი მუხლის გეგმის შემცირებით მორჩენილი 65 500 ლარი გარე განათების მოწყობას მოხმარდება. ამის შესახებ სამხრეთის კარიბჭე წერს.

ახალციხის მერის 2019 წლის 11 დეკემბერის (#32587 07) ბრძანების საფუძველზე, 2019 წლის ბიუჯეტის ოთხ მუხლში თანხა შემცირდა.

ესენია:

დასუფთავების ღონისძიებები – 17 500 ლარით;

წყალსადენისა და საკანალიზაციო ქსელის რეაბილიტაცია – 19 300 ლარით;

პარკებისა და სკვერების რეაბილიტაცია – 5 700 ლარით;

სპორტული მოედნების მოწყობა-რეაბილიტაცია 23 000 ლარით;

სულ ჯამში 65 500 ლარი, გარე განათების რეაბილიტაციასა და ექსპლუატაციას მოხმარდება.

გარდა ამისა, ცვლილება შეეხო იძულებით გადაადგილებულ პირთა, დევნილთა და უკიდურესად გაჭირვებულთა სოციალური დახმარების მუხლს, აქედან 1 700 ლარი, ხოლო აწყურში განვითარებული მეწყერის შედეგად დაზარალებული ოჯახების თანადაფინანსების მუხლიდან 3 600 ლარი ახალშობილების ერთჯერადი დახმარების მუხლში გადაიტანეს, ჯამში – 5 300 ლარი.

აღნიშნული ცვლილებების შემდეგ, ახალციხის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ბიუჯეტის შემოსულობების ნაწილმა სულ შეადგინა 25 785 400 ლარი, გადასახდელების ნაწილმა კი მთლიანობაში – 31 330 700 ლარი.