ცაგერის სოფლებში 2 ამბულატორიის მშენებლობა და 8 ამბულატორიის რეაბილიტაცია მიმდინარეობს

257

ცაგერის სოფლებში 2 ახალი ამბულატორია შენდება, ასევე რეაბილიტაცია უტარდება 8 ამბულატორიას. სამუშაოების ღირებულება 324 869 ლარია.

მშენებარე ამბულატორიებია: სოფელ ორბელში, 80 000 ლარის ღირებულების; ასევე სოფელ ქვედა ცაგერში, თანხით – 84 000 ლარი.

რემონტდება: სოფელ ტვიშის ამბულატორია, თანხით – 38 803ლარი; სოფელ ალპანის ამბულატორია, თანხით – 11 452ლარი, სოფელ ღვირიშის ამბულატორია, თანხით – 25 468 ლარი; სოფელ ლასურიაშის ამბულატორია, თანხით  – 22 956ლარი; სოფელ ოყურეშის ამბულატორია, თანხით – 24 551ლარი; სოფელ უსახელოს ამბულატორია, თანხით – 32 844 ლარი; სოფელ ლაილაშის ამბულატორია, თანხით – 19 442ლარი; სოფელ ჩხუტელის ამბულატორია, თანხით – 7 963ლარი.