ასპინძაში, გურამიშვილისა და ერეკლე II-ის ქუჩების რეაბილიტაცია მიმდინარეობს

128

დაბა ასპინძაში მიმდინარეობს გურამიშვილისა და ერეკლე II-ის ქუჩების დამაკავშირებელი წყალგამტარი მილხიდისა და ნაპირსამაგრი გაბიონების მოწყობა. სამუშაოებს აწარმოებს ტენდერში გამარჯვებული კომპანია “საგზაო სამშენებლო სამმართველო N2’’.

მიმდინარე პროექტით გათვალისწინებულია მილხიდის, წყალგამტარი კვეთის და ნაპირსამაგრი გაბიონის მოწყობა.