“თავისუფალ ჟურნალისტთა სახლი” ქედის მუნიციპალიტეტში მცხოვრებლებისთვის თემის მობილიზატორის პოზიციაზე კონკურსს აცხადებს

65

ა(ა)იპ „თავისუფალ ჟურნალისტთა სახლი“ ქედის მუნიციპალიტეტში მცხოვრები 18 წლის ასაკს მიღწეული მოქალაქეებისთვის თემის მობილიზატორის პოზიციაზე კონკურსს აცხადებს.

თემის მობილიზატორის პოზიციაზე შერჩეული პირი 4 თვით, მიმდინარე წლის 20 აპრილიდან 30 აგვიტომდე დასაქმდება და თვიურად ანაზღაურების სახით 630 ლარს მიიღებს.

პოზიციაზე შერჩეულ პირს ევალება:

 • ქედის მონაწილეობითი (სამოქალაქო)  ბიუჯეტის პოპულარიზაციის ფარგლებში, მობილიზატორები ვალდებულნი იქნებიან: ყოველ კვირეულად, 4 დღის განმავლობაში დაბა ქედასა და 64 სოფელში,  მიაწოდონ  ინფორმაცია მოქალაქეებს,  ქედის მონაწილეობითი  ბიუჯეტირების შესახებ, კარდაკრის კამპანიის ფარგლებში;
 • ქედის მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციულ ცენტრებში, აწარმოონ კონსულტაციები და გაუწიონ დახმარება მოქალაქეებს, მონაწილეობითი ბიუჯეტის პროგრამის ფარგლებში, იდეების პროექტის სახით ჩამოყალიბებასა და ონლაინ რეგისტრაციის პროცესში;
 • მონაწილეობა მიიღონ, მონაწილეობითი ბიუჯეტის ფარგლებში ჩასატარებელი კენჭისყრის ტექნიკურ უზრუნველყოფაში და შეასრულონ  დამკვირვებლის როლი, სამი დღის განმავლობაში;
 • ყოველკვირეულად, შეადგინონ  წერილობითი ანგარიში, შესრულებული სამუშაოს შესახებ.

საკვალიფიკაციო მოთხოვნები და უნარ-ჩვევები:

 • ქართული ენის (წერითი და ზეპირი) სრულყოფილი ცოდნა;
 • კომპიუტერული პროგრამების (Word, Excel, Internet) ცოდნა;
 • ელექტრონული ფოსტით სარგებლობის გამოდილება;
 • უპირატესობა მიანიჭება საზოგადოებასთან ურთიერთობის გამოცდილების მქონე კონკურსანტს.

აღსანიშნავია, რომ შერჩეულ კონკურსანტებს უნარ-ჩვევების ასამაღლებლად, სამუშაოს დაწყებამდე ჩაუტარდებათ ტრენინგების კურსი, თემებზე:

 • ადილობრივი თვითმმართველობის კომპეტენციები;
 • სამოქალაქო ბიუჯეტირება;
 • თემში მუშაობა;
 • პრობლემის ანალიზი;
 • საპროექტო განაცხადის შედგენა.

კონკურსში მონაწილეობის მსურველმა 2021 წლის 10 აპრილის ჩათვლით ელექტრონულ მისამართზე: ijhbatumi2001@gmail.com-ზე  უნდა წარადგინოს  რეზიუმე (CV), საკონტაქტო ინფორმაცია.

შერჩევა გაიმართება ორ ეტაპად:

 1. წარდგენილი რეზიუმეს (cv)  ანალიზი;
 2. გასაუბრება – კომპეტენციის დონის დადგენის ან უნარების განსაზღვრის მიზნით. შესაძლოა, კანდიდატს მოეთხოვოს პრაქტიკული სავარჯიშოს/დავალების შესრულება.

სავალდებულოა ელ.ფოსტის დასახელებაში (Subject) ჩაიწეროს – ვაკანსია

დამატებითი ინფორმაციის მიღება შესაძლებელია აღნიშნულ ნომერზე – 593 30 71 55 .

ვაკანსია გამოცხადებულია პროექტის “ქედის მუნიციპალიტეტში მონაწილეობითი ბიუჯეტირების ინსტიტუციუტ დონეზე დანერვის ხელშეწყობა მდგრადი განვითარების მიზნების (SDGs goal 16) შესაბამისად”. რომელიც ხორციელდება  გერმანიის საერთაშორისო თანამშრომლობის საზოგადოების (GIZ) მხარდაჭერით.