მთავრობის კვლევის ერთ-ერთი ძირითადი მიმართულება კრიზისების მართვის კუთხით კანონმდებლობის და ადამიანის უფლებების დაცვის მდგომარეობის შეფასება იქნება

88

წინა სტატია

მთავრობის კვლევის ერთ-ერთი ძირითადი მიმართულება კრიზისების მართვის კუთხით არსებული კანონმდებლობის და ადამიანის უფლებების დაცვის მდგომარეობის შეფასება იქნება.

მთავრობის ადმინისტრაცის ინფორმაციით, საქართველოს მთავრობის ადმინისტრაცია იწყებს ყოვლისმომცველ კვლევას, რომლის მიზანია პანდემიის მართვის „ქართული პრაქტიკის“ შესწავლა, განვილ გზაზე პრობლემების იდენტიფიცირება და მზაობის უზრუნველყოფა სამომავლოდ განმეორებითი ფორს-მაჟორის უფრო ეფექტურად მართვისთვის.

„კვლევა მოიცავს ისეთ მნიშვნელოვან მიმართულებებს, როგორებიცაა კრიზისების მართვის კუთხით არსებული სამართლებრივი რეგულაციები და მათი შესაბამისობა საერთაშორისო სტანდარტებთან, ადამიანის უფლებები პანდემიის დროს, ანგარიშვალდებულება, გამჭირვალობა, კრიზისული ეკონომიკური და სოციალური პოლიტიკა და სხვა“, – ნათქვამია გავრცელებულ ინფორმაციაში.