ცქიტიშვილი: 2025 წლის ბოლოს თვითმმართველობების საერთო შემოსულობების წილი მპ-ს არანაკლებ 7% იქნება

210

წინა სტატია

შემდეგი სტატია

მაია ცქიტიშვილმა „მინისტრის საათის“ ფორმატში დეცენტრალიზაციის რეფორმასა და თვითმმართველობების გაძლიერების მნიშვნელობაზე ისაუბრა, მინისტრის თქმით, 2025 წლის ბოლოს თვითმმართველობების საერთო შემოსულობების წილი მპ-ს არანაკლებ 7% იქნება.

“ჩვენმა ხელისუფლებამ წლების განმავლობაში ბევრი ნაბიჯი გადადგა თვითმმართველობების გაძლიერების გზაზე და ეს პოლიტიკა თანმიმდევრულია. გასულ  წელს დამტკიცდა 2020-2025 წწ დეცენტრალიზაციის სტრატეგია და 2 წლიანი სამოქმედო გეგმა. ამ დოკუმენტების შემუშავების პარალელურად მომზადდა .. ჰარმონიზაციის პაკეტი, რომელიც გულისხმობს 172 კანონში ცვლილებებს, რათა ყველა სიახლე შესაბამისობაში მოვიდეს თვითმმართველობის კოდექსის დებულებებთან. გასულ წელსვე დაიწყო მუნიციპალიტეტებისათვის დელეგირების გზით სკოლების რეაბილიტაციის და ბავშვთა ტრანპორტირების უფლებამოსილების გადაცემა. რაც შეეხება ფისკალურ დეცენტრალიზაციას, კანონმდებლობით განისაზღვრება, რომ 2025 წლის ბოლოს თვითმმართველობების საერთო შემოსულობების წილი მთლიანი შიდა პროდუქტის არანაკლებ 7% იქნება,“ – აღნიშნა მაია ცქიტიშვილმა.

ვიცეპრემირის თქმით, გასული წლიდან დაიწყო დამატებითი ღირებულების გადასახადის 19 პროცენტის განაწილება მუნიციპალიტეტებზე და შედეგად, 2018 წელთან შედარებით, 160 მლნ ლარამდე მეტი ფინანსური რესურსი მიიმართა ადგილებზე. მნიშვნელოვანია, რომ წინა წელს 51 მუნიციპალიტეტს 25%-იანი ზრდა ჰქონდა და წინასწარი გათვლებით, მუნიციპალიტეტების საკუთარი შემოსავლების სახით, წელს კიდევ უფრო მეტი თანხები გახდება ხელმისაწვდომი. 

დეცენტრალიზაციის რეფორმის ფარგლებში მნიშვნელოვანია კომპონენტია ტრენინგები თვითმმართველობებში. საჭიროებათა კვლევის საფუძველზე, ყველა სფეროში, 2019 წელს კვალიფიკაცია აიმაღლა 5269 ადგილობრივმა მოხელემ. მათი გადამზადების პროცესი წელსაც გაგრძელდება. ამასთან, 21 მუნიციპალიტეტში უკვე დაწყებულია სამუშაო მუნიციპალური სერვისების დანერგვასთან დაკავშირებით, სადაც ისევე როგორც მთელი ქვეყნის მასშტაბით, შესაძლებელი იქნება თბილისში არსებული ყველა სერვისის დანერგვა და მიწოდება. სრულად ეს პროცესი 2022 წლისთვის დასრულება,“ – თქვა მაია ცქიტიშვილმა.