“…დემოკრატიულ სახელმწიფოში ამოძრავებული უნდა იყოს დიდიც და პატარაც, შეძლებულიც და შეუძლებელიც, ნასწავლიც და უსწავლელიც… ხშირათ გაიგონებთ საყვედურებს, მთავრობამ ესა და ეს ვერ გააკეთაო. არავინ არ ფიქრობს, რომ, თუ მთავრობამ ვერ გააკეთა ეს, იქნებ მოქალაქეების ბრალიც არის…”

ერობების შესახებ ლიტერატურას გაეცანით ბმულზე – “ერობა – თვითმმართველობის რეფორმა საქართველოს რესპუბლიკაში 1918” – ტომი I