“ერობა – თვითმმართველობის რეფორმა საქართველოს რესპუბლიკაში 1918” – ტომი I

3859

წიგნი “ერობა – თვითმმართველობის რეფორმა საქართველოს რესპუბლიკაში 1918” მომზადდა პროექტის – “თვითმმართველობის რეფორმა და მისი შედეგები საქართველოს დემოკრატიულ რესპუბლიკაში 1919-1921”
ფარგლებში საბჭოთა წარსულის კვლევის ლაბორატორიის მიერ.

წიგნი გამოცემულია ფონდის – “ღია საზოგადოება – საქართველოს” დაფინანსებითა და მხარდაჭერით.

ავტორი: ირაკლი ხვადაგიანი

რედაქტორი: ანა მარგველაშვილი

მკვლევართა ჯგუფი: რუსიკო კობახიძე, ანა მარგველაშვილი,

დავით ხვადაგიანი, ირაკლი ხვადაგიანი

კონსულტანტი: დავით ლოსაბერიძე

იხილეთ წიგნი სრულად: ერობა – თვითმმართველობის რეფორმა საქართველოს რესპუბლიკაში – 1918 – ტომი I