წლის წინ:

“კაცი თავის თავის გამგებელი, თავისათვის მზრუნველი, და პატრონი და არა სხვის ხელის შემყურალი და მაცქერალი, სრული მოქალაქეა, ჭეშმარიტი შვილია თავის ქვეყნისა. იგი მაშინ ადვილად და უბრძოლველად არავის დაუთმობს თავისუფლებას და ავის თვალით უცქერის იმას, ვისაც სურს, მოუსპოს თვით-მმართველობა და გაჰხადოს ყურმოჭრილ მონად”

#ალექსანდრეფრონელი #26მაისი #ერობა

#ძლიერითვითმმართველობა #დამოუკიდებლობა

ერობების შესახებ ლიტერატურას გაეცანით ბმულზე – https://droa.ge/?p=7786