რეფორმის დაწყებამდე კახეთის რეგიონის განვითარებისთვის უაღრესად მნიშვნელოვანია რეგიონის სპეციფიკური პრობლემების დანახვა.

357

“ადგილობრივი თვითმმართველობის რეფორმის დაწყებამდე კახეთის რეგიონის განვითარებისთვის უაღრესად მნიშვნელოვანია რეგიონის სპეციფიკური პრობლემების დანახვა. ადგილობრივი თვითმმართველობის რეფორმა ძალზედ მნიშვნელოვანია. სამწუხაროა, რომ თვითმმართველობები ამ დრომდე ვერ ახერხებდნენ, შეექმნათ სტატისტიკური სურათი იმ რეალობისა, რაც მათ პრობლემათა იდენტიფიკიისათვის დაეხმარება. ადგილობრივ დონეზე უამრავი პრობლემაა მოუგვარებელი, წყალმომარაგება, ინფრასტრუქტურა, გარემოს დაცვა, ჯანდაცვა თუ განათლება. იმისათვის, რომ პრობლემა გადაიჭრას აუცილებელია მისირეალური სტატისტიკა,ამასთან ერთად ხალხმა უნდა დაინახოს თავისი როლი”.