მარნეულში ახალი სამელიორაციო პროექტი განხორციელდება (ვიდეო)

147

მარნეულში ახალი სამელიორაციო პროექტი განხორციელდება. პროექტის ფარგლებში, სატუმბი სადგური, მილსადენები, წყალგამანაწიებელი კვანძები, წყალშემკრებები და სხვა სამელიორაციო ნაგებობებ მოეწყობა.

როგორც მარნეულის მერიაში აცხადებენ, პროექტის მიხედვით, სატუმბი სადგურები 3 სოფლის 1 060 ჰექტარ სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ფართობს სარწყავი წყლით უზრუნველყოფს.

პროექტის სავარაუდო ღირებულება 3 920 000 ლარია.