უწყებათაშორისი კომისიის სხდომის ოქმები

302

სხდომის ოქმი N1 – 14.07.2020

სხდომის ოქმი N2 – 28.07.2020

სხდომის ოქმი N3 – 11.08.2020

სხდომის ოქმი N4 – 25.08.2020

სხდომის ოქმი N5 – 8.09.2020

სხდომის ოქმი N6 – 22.09.2020

სხდომის ოქმი N7 – 7.10.2020