ევროპული საქართველო – საპენსიო დანამატი ყველა პენსიონერს 20 დან 50 ლარამდე!

360