ქობულეთის მერიამ სოფლების მიმართულებით ავტობუსების მოძრაობის ახალი გრაფიკი გამოაქვეყნა

167

ქობულეთის მერიამ შპს “ქობულეთის ტრანსრეგულირებასთან” ერთად, დროებითი გრაფიკი შეიმუშავა, რომელიც მგზავრთა მოთხოვნებსა და საჭიროებაზეა მორგებული – ამის შესახებ ინფორმაციას უწყების პრესცენტრი ავრცელებს.

ჩოლოქის მეურნეობა- რკინიგზის სადგური-ბათუმი

ჩოლოქის მეურნეობიდან ბათუმის მიმართულებით გასვლის დრო:
1)07სთ:50წთ
2)11სთ:00წთ
3)14სთ:40წთ
4)18სთ:00წთ

რკინიგზის სადგურიდან ბათუმის მიმართულებით გასვლის დრო:
1) 08სთ:10წთ
2) 08სთ:15წთ
3)08სთ:30წთ
4)11სთ:25წთ
5)14სთ:35 წთ
6)15სთ:05წთ
7)16სთ:05სთ
8)18სთ:25წთ

მუნიციპალური ავტობუსის გამოსვლის დრო ბათუმიდან
1)09სთ:30წთ
2)10სთ:30წთ
3)11სთ:00წთ
4)13სთ:00წთ
5)15სთ:40წთ
6)16სთ:30წთ
7)17სთ:20წთ
8)19სთ:20წთ

შპს.”ქობულეთის ტრანსრეგულირება”-ს მიერ დაემატა ავტობუსები შემდეგი მიმართულებებით: ქაქუთი, ზენითი, გვარა, კოხი, ჭახათი, კვირიკე, შვერნიკი.

კვირიკე-ქობულეთი
ქობულეთიდან კვირიკის მიმარულებით გასვლა- 08:00სთ და 18:00სთ. კვირიკიდან ქობულეთის მიმართულებით -08:30სთ და 18:30სთ.

შვერნიკი-ქობულეთი
ქობულეთიდან შვერნიკის მიმართულებით გასვლა – 09:00სთ და 19:00სთ. შვერნიკიდან ქობულეთის მიმართულებით 09:30 სთ და 19:30 სთ.

ქობულეთი-ზენითი
ქობულეთიდან ზენითის მიმართულებით გასვლა 09:10სთ და 16:30სთ.
ზენითიდან ქობულეთის მიმართულებით 09:40სთ და 17:10სთ.

ზედა ხუცუბანი-ქობულეთი
ზედა ხუცუბანიდან გამოსვლა-08სთ:30წთ,11სთ:00წთ,14სთ:50წთ.
ქობულეთიდან ზედა ხუცუბნის მიმართულებით გასვლა- 10სთ:25წთ,14სთ:15წთ,18სთ-00წთ

ქობულეთი-ქაქუთი
ქობულეთიდან ქაქუთის მიმართილებით გასვლა-07:40სთ, 14:30 სთ,18:00სთ.
ქაქუთიდან ქობულეთის მიმართულებით გასვლა- 08:30სთ, 15:30სთ, 18:40სთ.

ქობულეთი-გვარა
ქობულეთიდან გვარის
მიმართულებით გასვლა-09:10სთ, 16სთ:40წთ.
გვარიდან ქობულეთის მიმართულებით-09:50სთ, 17:20 სთ.

ქობულეთი-კოხი-ჭახათი
ქობულეთიდან ჭახათის მიმართულებით გასვლა- 08:45სთ, 11სთ:00წთ, 14სთ:00წთ,18:00სთ.
ჭახათიდან ქობულეთის მიმართულებით გასვლა-09:30სთ,11სთ:45წთ,15სთ:00წთ, 18სთ:30წთ.

დაგვა-ქობულეთ
ქობულეთი(ბაზარი) გასვლა-07სთ:30წთ,18სთ:30წთ.
დაგვიდან გამოსვლა-08სთ:00წთ, 19სთ:00წთ.

ჩაქვი-ხალა
ჩაქვიდან გასვლა- 09:00 სთ, 15:00სთ.
ხალა- გამოსვლა 09:30სთ, 15:30სთ.

ჩაქვი-საჩინო
ჩაქვიდან გასვლა-11:00სთ,17:00სთ.
საჩინოდან გამოსვლა-11:30სთ, 17:30 სთ.

ჩაქვი-ჩაისუბანი
ჩაქვიდან გასვლა-10:00სთ, 16:00სთ.
ჩაისუბნიდან გამოსვლა-10:30სთ, 16:30სთ.