ქონების ეროვნული სააგენტო სოფელ ჭითაწყარში მიწას ყიდის

100

სახელმწიფო ქონების ეროვნული სააგენტო ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის სოფელ ჭითაწყარში 96 179 კვ. მეტრის არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთს ელექტრონულ აუქციონზე ყიდის. ქონების საწისი ფასი 1 453 000 ლარია.

მიწის აღწერილობაში ვკითხულობთ, რომ ობიექტის შესაძლო, სამომავლო განვითარების პროფილი, სატბორე მეურნეობაა.