ბიუჯეტი, რომელიც პასუხობს ხალხის საჭიროებებს – მონაწილეობითი ბიუჯეტის იდეა

1428

JRC

შენ მონაწილეობ, შენ ცვლი – მონაწილეობითი ბიუჯეტირება მოქალაქეს შესაძლებლობას აძლევს თავად დაგეგმოს წლის მთავარი საფინანსო დოკუმენტი. საპილოტე პროგრამაში თავდაპირველად საქართველოს 10 მუნიციპალიტეტი ჩაერთო. მონაწილეობითი ბიუჯეტირებით დაგეგმვა ჯერჯერობით ნებაყოფლობითი ხასიათისა და მისი სავალდებულოდ ქცევა საკრებულოს კეთილ ნებაზეა დამოკიდებული.