უნდა გადაეცეთ თუ არა თვითმმართველობებს სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული ქონება

284

აჭარის ტელევიზია, გადაცემა “თვითმმართველობის მიმართულებით”

დანგრეული შენობები მუნიციპალიტეტებში – უნდა გადაეცეთ თუ არა თვითმმართველობებს სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული ქონება