მდგრადი სათემო განვითარების მექანიზმის პილოტირება აჭარის მაღალმთიან სოფლებში – შედეგების აღწერა და შეფასება

758

გამოცემა მომზადებულია პროექტის – “მდგრადი სათემო განვითარების მექანიზმების პილოტირება აჭარის მაღალმთიან სოფლებში” – ფარგლებში.

კვლევა მომზადებულია ადგილობრივი დემოკრატიის ქსელის ცენტრის მიერ ღია საზოგადოების ფონდის ფინანსური მხარდაჭერით. მასზე მუშაობდნენ: დავით ლოსაბერიძე, მერაბ ცინდელიანი, ასლან ჭანიძე, ლიკა სანიკიძე.

გამოცემაში გამოთქმული მოსაზრებები ეკუთვნით ავტორებს და შესაძლოა, არ გამოხატავდეს ღია საზოგადოების ფონდის მოსაზრებებს.

იხილეთ გამოცემის ელექტრონული ვერსია სრულად – მდგრადი სათემო განვითარების მექანიზმების პილოტირება აჭარის მაღალმთიან სოფლებში