მცირე სოფლებში მოქალაქეთა მონაწილეობის ახალი მექანიზმების დანერგვა

468

გამოცემა მომზადებულია პროექტის – “მოქალაქეთა მონაწილეობის ახალი მექანიზმების დანერგვა: მცირე სოფლების გამოცდილება” – ფარგლებში. პროექტი დაფინანსდა ღია საზოგადოების ფონდის მიერ.

გამოცემაზე მუშაობდნენ: დავით ლოსაბერიძე, თიკო ტყეშელაშვილი, მერაბ ცინდელიანი.

იხილეთ კვლევა: მცირე სოფლებში მოქალაქეთა მონაწილეობის ახალი მექანიზმების დანერგვა – შედეგების აღწერა და შეფასება