ევროსაბჭოს შეფასება “ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსის” პროექტზე (20.12.2013)

961

ევროსაბჭოს შეფასება “ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსის” პროექტზე – 20.12.2013