“დღეს მთელი საქართველო მოფენილია საერობო თვითმმართველობებით. ისეთ მივარდნილ კუთხეებშიც, სადაც წინეთ ხსენება არ იყო მასწავლებლის და ექიმისა, დღეს ერთიც და მეორეც ხალხს მოევლინა. სოფელი იღვიძებს, ხალხი თან და თან თვითმოქმედებას ეჩვევა…”

დავით ონიაშვილი – თბილისის სამაზრო ერობის თავმჯდომარე; 1920 წელი

ერობების შესახებ ლიტერატურას გაეცანით ბმულზე – “ერობა – თვითმმართველობის რეფორმა საქართველოს რესპუბლიკაში 1918” – ტომი I