დეცენტრალიზაციისა და თვითმმართველობის განვითარების სტრატეგიის ძირითად პრინციპებს დღეს კახეთის არასამთავრობო სექტორი გაეცნო

379

დეცენტრალიზაციისა და თვითმმართველობების განვითარების სტრატეგიის ძირითად პრინციპებს დღეს კახეთის რეგიონის არასამთავრობო სექტორი გაეცნო.მათ ინფრასტრუქტურის მინისტრის პირველი მოადგილე შეხვდა. თენგიზ შერგელაშვილის განცხადებით, რეფორმის შედეგად ჩამოყალიბდება ორდონიანი მუნიციპალური და რეგიონული თვითმმართველობა, რაც მოსახლეობას საკუთარ თვითმმართველობებთან დააახლოებს. გარდა ამისა, ათას 500 სოფელში შეიქმნება საზოგადოებრივი თვითმმართველობის საბჭოები. ასევე, პროექტის მიხედვით, გაიზრდება თვითმმართველი ქალაქების რაოდენობა და მათი მმართველი რგოლები არჩევითი იქნება.