№81 ქობულეთის საოლქო საარჩევნო კომისიის შემაჯამებელი ოქმი

465

№81 ქობულეთის საოლქო საარჩევნო კომისიის შემაჯამებელი ოქმი