№79 ბათუმის საოლქო საარჩევნო კომისიის შემაჯამებელი ოქმი

1443

№79 ბათუმის საოლქო საარჩევნო კომისიის შემაჯამებელი ოქმი