№79 ბათუმის საოლქო საარჩევნო კომისიის შემაჯამებელი ოქმი

537

№79 ბათუმის საოლქო საარჩევნო კომისიის შემაჯამებელი ოქმი