№63 აბაშის საოლქო საარჩევნო კომისიის შემაჯამებელი ოქმი

459

№63 აბაშის საოლქო საარჩევნო კომისიის შემაჯამებელი ოქმი