№62 ჩოხატაურის საოლქო საარჩევნო კომისიის შემაჯამებელი ოქმი

390

№62 ჩოხატაურის საოლქო საარჩევნო კომისიის შემაჯამებელი ოქმი