№62 ჩოხატაურის საოლქო საარჩევნო კომისიის შემაჯამებელი ოქმი

446

№62 ჩოხატაურის საოლქო საარჩევნო კომისიის შემაჯამებელი ოქმი