№61 ლანჩხუთის საოლქო საარჩევნო კომისიის შემაჯამებელი ოქმი

464

№61 ლანჩხუთის საოლქო საარჩევნო კომისიის შემაჯამებელი ოქმი