№61 ლანჩხუთის საოლქო საარჩევნო კომისიის შემაჯამებელი ოქმი

393

№61 ლანჩხუთის საოლქო საარჩევნო კომისიის შემაჯამებელი ოქმი