№33 ქარელის საოლქო საარჩევნო კომისიის შემაჯამებელი ოქმი

563

№33 ქარელის საოლქო საარჩევნო კომისიის შემაჯამებელი ოქმი