ჯანდაცვის სამინისტროს დაფინანსება 6 237,3 მლნ ლარით განისაზღვრება – კორონავირუსის მკურნალობისთვის დამატებით გამოყოფილია 45 მლნ ლარი, საზოგადოებრივ სამუშაოზე დასაქმების ხელშეწყობის პროგრამისთვის კი – 39,8 მლნ ლარი

333

2022 წლის ბიუჯეტის პროექტით, ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს დაფინანსება 6 237,3 მლნ ლარით განისაზღვრება, რაც თავდაპირველ დამტკიცებულ ბიუჯეტთან შედარებით გაზრდილია 210,0 მლნ ლარით.

მთავრობის ინფორმაციით, აღნიშნული ზრდის ფარგლებში გათვალისწინებულია შემდეგი:

სოციალურად დაუცველი ბავშვების ყოველთვიური დახმარება მიმდინარე წლის 1-ელი ივნისიდან 50 ლარით გაიზარდა და 150 ლარის ოდენობით განისაზღვრა. შესაბამისად, პროგრამის დასაფინანსებლად დამატებით 86,2 მლნ ლარი გამოიყოფა;

მაღალმთიან დასახლებებში დაწესებული შეღავათების დასაფინანსებლად დამატებით გამოიყოფა 4,0 მლნ ლარი;

სასწრაფო დახმარების სამსახურის შეუფერხებელი ფუნქციონირებისთვის დამატებით გამოყოფილია 15,0 მლნ ლარი;

რეფერალური მომსახურების დასაფინანსებლად დამატებით გამოყოფილია 20,0 მლნ ლარი;

ახალი კორონავირუსის მკურნალობასთან დაკავშირებული ხარჯებისთვის დამატებით გამოყოფილია 45,0 მლნ ლარი;

მთავრობის ინფორმაციით, მიმდინარე წელს საზოგადოებრივ სამუშაოზე დასაქმების ხელშეწყობის პროგრამა დაიწყო, რომლისთვისაც 39,8 მლნ ლარი გამოიყოფა.

საბიუჯეტო ცვლილებების პროექტი პარლამენტს უკვე წარედგინა. განხილვები პროცესი 15 სექტემბრიდან დაიწყება.