ტყეში 1 კგ არამერქნული რესურსების მოპოვებაზე მოსაკრებელი 1 თეთრი იქნება

276

ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის მოსაკრებლების შესახებ საქართველოს კანონმდებლობის თანახმად, ტყეში მომპოვებელი ბიზნესსუბიექტი ვალდებული იქნება, რომ ეროვნული სატყეო სააგენტოს ბალანსზე არსებულ ტერიტორიებზე ტყის არამერქნული რესურსების, მათ შორის, ჟოლოს, მაყვლის, სოკოს, მოცვის, კოწახურის, კენკრის, სოჭის გირჩას და სხვა სახის რესურსების მოსაპოვებლად, ყოველი წლის ბოლოს 1 კგ მოპოვებულ ნედლეულზე 1 თეთრი გადაიხადოს.

ტყის პროდუქტების ასოციაციის ხელმძღვანელი გიორგი გუჯარაიძე აღნიშნავს, რომ საბოლოო ვარიანტამდე მოსაკრებელი თანხის ოდენობა თავდაპირველად 30 თეთრამდეც კი განისაზღვრა, თუმცა სოფლის მეურნეობის სამინისტროსთან კონსულტაციების შედეგად მოსაკრებელი დაბალ ნიშნულზე დადგინდა. გუჯარაიძე ამბობს, რომ ახალი წესის ამოქმედება კონკრეტული არამერქნული ჯიშების დაცვის მიზნით ხორციელდება. ის განმარტავს, რომ ამ ეტაპზე ასოციაციაში 30-ზე მეტი კომპანიაა გაწევრიანებული და წლის ბოლომდე ყველა მათგანს მოპოვებასთან დაკავშირებული ნებართვა მიღებული უნდა ჰქონდეს, მისი არ ქონის შემთხვევაში კი ისინი დაჯარიმდებიან.

“ევროკავშირთან ასოცირების ხელშეკრულების მიხედვით მოგვეთხოვება, რომ ბაზარი დარეგულირებული იყოს, რაც ქვეყანაში ტყის მდგრად მართვასა და მწვანე ეკონომიკის განვითარებას გულისხმობს, რათა ბიზნეს საქმიანობა ლეგალურ ჩარჩოში მოექცეს. კომპანია, რომელიც სახელმწიფო რესურსს იყენებს, ამას ლეგალურად უნდა ახორციელებდეს. მოსაკრებლის დანიშვნის კიდევ ერთი ფუნქცია იმ რესურსების დათვლაა, რომელიც აქამდე არავის აღურიცხავს. მაგალითად, როდესაც კომპანია ანგარიშს მოპოვებული პროდუქტის სახეობისა და რაოდენობის მიხედვით წარადგენს, სატყეო სააგენტო მის ოდენობას (მაგალითად კენკრა) აღრიცხავს”, – განაცხადა გიორგი გუჯარაიძემ.

მთავრობის მიერ დამტკიცებული „ტყითსარგებლობის ახალი წესის“ მიხედვით, ეროვნული სატყეო სააგენტოს ბალანსზე არსებულ ტერიტორიებზე ტყითსარგებლობის ისეთი სახეების, როგორიცაა ტყის არამერქნული რესურსები, მერქნიანი მცენარეების პროდუქტები და ხის მეორეხარისხოვანი მასალები, შესაბამისი ნებართვის გარეშე კომერციალიზაციის მიზნით გამოყენება გასული წლიდან აიკრძალა. უფრო ნათლად რომ წარმოვიდგინოთ, პირადი მოხმარებისთვის კენკრის, ან მაყვლის მოპოვება არ იკრძალება, მაგრამ თუ ამ რესურსების მოპოვება პირობითად კოოპერატივების მიერ შემდგომი რეალიზაციის მიზნით ხდება, ამას შესაბამისი ნებართვა დასჭირდება, რაშიც მომპოვებელმა კომპანიამ 200 ლარი უნდა გადაიხადოს.