დაგეგმილი და ვერშესრულებული პროექტები – საქართველოს მთავრობას დონორებმა 6 მილიონ ლარამდე ჯარიმა დააკისრეს

153

სახელმწიფო აუდიტის სამსახურმა 2021 წლის ბიუჯეტის შესრულების ანგარიში გამოაქვეყნა. ანგარიშში საუბარია საგარეო ვალით დაფინანსებული პროექტების ათვისებაზე.

ბიუჯეტის შესრულების ანგარიშიდან ირკვევა, რომ 12 პროექტში, რომელთა ათვისებაც 74.2 მილიონი ლარი უნდა ყოფილიყო, მხოლოდ 17 მილიონით შესრულდა.

ამ პროექტების დაბალი ათვისების გამო, საქართველოს მთავრობამ დონორების მიმართ 5,771,000 ლარის ოდენობით გადაიხადა ე.წ. Commitment Fee, რაც ამ პროექტების შეუსრულებლობისთვის დონორების მიერ დაწესებულ “ჯარიმას” წარმოადგენს. 2020 წელთან შედარებით ეს თანხა თითქმის ერთი მილიონი ლარით არის გაზრდილი.

ამ 12 პროექტის ჩამონათვალშია თბილისის მყარი ნარჩენების პროექტი, რომელსაც EBRD აფინანსებს. ამ პროექტის შესრულება 25 მილიონი ლარით იყო განსაზღვრული, თუმცა ფაქტობრივი ათვისება მხოლოდ 6.8 მილიონი ლარი იყო. ამის გამო, საქართველომ EBRD-ს “ჯარიმის” სახით 289 ათასი ლარი გადაუხადა.

ანალოგიურად დაბალი ათვისებით გამოირჩეოდა ეს პროექტი 2020 წელსაც, მაშინაც საქართველომ Commitment Fee გადაიხადა.

ასევე დაბალი ათვისებით გამოირჩევა ინტერნეტიზაციის პროექტი Log-in Georgia, რომლის ათვისებაც 2.1 მილიონის ნაცვლად, 187 ათასი ლარი იყო. ამის გამო საქართველომ მსოფლიო ბანკს “ჯარიმის სახით” 325 ათასი ლარი გადაიხადა. ანუ ჯარიმა მთლიანად ამ პროექტის ათვისებაზე მეტი იყო.

12 პროექტი, რომელთა დაბალი ათვისების გამოც, საქართველოს “ჯარიმის” გადახდა მოუწია:

1. პროფესიული განათლება I (KfW) – ბიუჯეტი 3.4 მლნ ლარი, ათვისება 0 ლარი, ჯარიმა 195,000 ლარი;
2. იმერეთის და ყაზბეგის მუნიციპალიტეტებში კომუნალური ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესება (KfW) – ბიუჯეტი 3.45 მლნ ლარი, ათვისება 0 ლარი, ჯარიმა 964,000 ლარი;
3. ბათუმის ავტობუსების პროექტი (E5P, EBRD) – ბიუჯეტი 4.8 მლნ ლარი, ათვისება 0 ლარი, ჯარიმა 20,000 ლარი;
4. ხაშურის და მიმდებარე დასახლებების წყალმომარაგებისა და წყალარინების სისტემების გაუმჯობესება (AFD,EU) – ბიუჯეტი 1.2 მლნ ლარი, ათვისება 0 ლარი, ჯარიმა 1,178,000 ლარი;
5. კახეთის ინფრასტრუქტურის გაძლიერება (KfW) – ბიუჯეტი 5 მლნ ლარი, ათვისება 0 ლარი, ჯარიმა 390,000 ლარი;
6. 500 კვ გადამცემი ხაზი “წყალტუბო-ახალციხე-თორთუმი” (Kfw, EU-NIF) – ბიუჯეტი 6.7 მლნ ლარი, ათვისება 0.1 მლნ ლარი, ჯარიმა 1,115,000 ლარი;
7. მყარი ნარჩენების ინტეგრირებული მართვის პროგრამა II (კახეთი, სამეგრელო-ზემო სვანეთი) (KfW) – ბიუჯეტი 3.6 მლნ ლარი, ათვისება 0.2 მლნ ლარი, ჯარიმა 288,000 ლარი;
8. Log-in Georgia (WB) – ბიუჯეტი 2.1 მლნ ლარი, ათვისება 0.2 მლნ ლარი, ჯარიმა 325,000 ლარი;
9. თბილისის მყარი ნარჩენების მართვის პროექტი (EBRD) – ბიუჯეტი 25 მლნ ლარი, ათვისება 6.8 მლნ ლარი, ჯარიმა 289,000 ლარი;
10. ინოვაციის, ინკლუზიურობის და ხარისხის პროექტი I2Q (WB) – ბიუჯეტი 1.6 მლნ ლარი, ათვისება 0.7 მლნ ლარი, ჯარიმა 856,000 ლარი;
11. მიწის ბაზრის განვითარება (WB) – ბიუჯეტი 15.4 მლნ ლარი, ათვისება 7.9 მლნ ლარი, ჯარიმა 146,000 ლარი;
12. აჭარის მყარი ნარჩენების პროექტი (EBRD, SIDA) – ბიუჯეტი 2 მლნ ლარი, ათვისება 1.1 მლნ ლარი, ჯარიმა 6,000 ლარი.

ანგარიში იხილეთ სრულად ბმულზე.