საარჩევნო კანონმდებლობში კონკრეტდება, ვინ არ შეიძლება იყოს პრესისა და მასობრივი ინფორმაციის საშუალებათა წარმომადგენელი

191

საარჩევნო კანონმდებლობში კონკრეტდება, ვინ არ შეიძლება იყოს პრესისა და მასობრივი ინფორმაციის საშუალებათა წარმომადგენელი. ამასთან დაკავშირებით “საარჩევნო კოდექსს“ სპეციალური მუხლი ემატება, რომელიც შესაბამისს ჩამონათვალს ადგენს.

პროექტის მიხედვით, პრესისა და მასობრივი ინფორმაციის სხვა საშუალებათა წარმომადგენელი იმავდროულად არ შეიძლება იყოს: “საჯარო სამსახურის შესახებ“ კანონით განსაზღვრული სახელმწიფო-პოლიტიკური თანამდებობის პირი; საკრებულოს წევრი; მუნიციპალიტეტის მერი და მისი მოადგილე; მოსამართლე; შინაგან საქმეთა და თავდაცვის სამინისტროების, სპეციალური პენიტენციური სამსახურის, სახელმწიფო უსაფრთხოებისა და დაზვერვის სამსახურებისა და სახელმწიფო დაცვის სპეციალური სამსახურის თანამშრომელი; პროკურატურის თანამდებობის პირი; საარჩევნო სუბიექტი და მისი წარმომადგენელი; საარჩევნო კომისიის წევრი; დამკვირვებელი ორგანიზაციის დამკვირვებელი; ასევე, სხვა პრესისა და მასობრივი ინფორმაციის სხვა საშუალებათა წარმომადგენელი.

“საარჩევნო კოდექსში“ ცვლილებების პროექტი ინიცირებისთვის მზად არის.

კანონპროექტის ავტორები არიან პარლამენტის წევრები: გივი მიქანაძე, გიორგი ამილახვარი, ანრი ოხანაშვილი, დავით მათიკაშვილი, რატი იონათამიშვილი, ალუდა ღუდუშაური და გურამ მაჭარაშვილი.