ევროპული საქართველო – მოძრაობა თავისუფლებისთვის საარჩევნო პროგრამა

679

დოკუმენტი სრული სახით იხილეთ ბმულზე: ევროპული საქართველო – მოძრაობა თავისუფლებისთვის საარჩევნო პროგრამა