ევროპული საქართველო – მოძრაობა თავისუფლებისთვის საარჩევნო პროგრამა

1791

დოკუმენტი სრული სახით იხილეთ ბმულზე: ევროპული საქართველო – მოძრაობა თავისუფლებისთვის საარჩევნო პროგრამა