აჭარის განათლების, კულტურისა და სპორტის სამინისტროში თავისუფალი პროექტების მხარდაჭერის საგრანტო კონკურსი გამოცხადდა

40

აჭარის განათლების, კულტურისა და სპორტის სამინისტროში თავისუფალი პროექტების მხარდაჭერის საგრანტო კონკურსი გამოცხადდა.

კონკურსის მიზანია:

  • ხელოვნებისა და კულტურის სფეროში ინოვაციური და კრეატიული პროექტების განხორციელების ხელშეწყობა;
  • ხელოვნების ახალი მიმართულებების, შემოქმედთა ახალი იდეების მხარდაჭერა;
  • ️აქტუალური საკითხების კულტურისა და ხელოვნების გზით წარმოჩენა და საზოგადოებისთვის გაცნობა;
  • ხელოვნებისა და კულტურის პროექტების მეშვეობით საზოგადოებაში სამოქალაქო ღირებულებების დამკვიდრება და კულტურის ღონისძიებებში საზოგადოების ჩართულობის ახალი შესაძლებლობების შექმნა;
  • ხელოვნებისა და კულტურის სფეროში შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირების ინტეგრირება.

საგრანტო კონკურსში მონაწილეობის უფლება აქვს საქართველოში რეგისტრირებულ იურიდიულ არასამეწარმეო (არაკომერციულ) იურიდიულ პირს, გარდა სახელმწიფო ბიუჯეტის, აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ბიუჯეტის ან მუნიციპალურ დაფინანსებაზე მყოფი ორგანიზაციისა.

️საგრანტო კონკურსის ფარგლებში წარმოდგენილი პროექტით გათვალისწინებული ღონისძიება უნდა შეესაბამებოდეს ახალი კორონავირუსის (covid-19) გავრცელების აღკვეთის მიზნით სახელმწიფოს მიერ შემუშავებულ რეგულაციებს.

️პროექტი უნდა განხორციელდეს აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ადმინისტრაციულ ტერიტორიაზე.

თავისუფალი პროექტების მხარდაჭერის საგრანტო კონკურსის 2021 წლის ბიუჯეტი განისაზღვრება 60 000 ლარით; თითოეული პროექტისთვის გაიცემა არაუმეტეს 10 000 ლარისა.

2021 წელს საკონკურსო განაცხადების მიღება იწარმოებს 5 აპრილიდან 5 მაისის ჩათვლით პერიოდში, 18:00 საათამდე.