ახმეტის მერია: თებერვალში ჯანდაცვისა და სოციალურ პროგრამებით 115 ბენეფიციარმა ისარგებლა, რისთვისაც 43 222 ლარი დაიხარჯა

458

ახმეტის მუნიციპალიტეტის მერიის ცნობით, მერიის ჯანდაცვისა და სოციალურ საკითხთა სამსახურის პროგრამის ფარგლებში 2021 წლის თებერვლის თვეში დახმარება გაეწია 115 ბენეფიციარს და გაიხარჯა სულ 43 227 ლარი.

კერძოდ:

ეკონომიკურად გაჭირვებულ და სოციალურად დაუცველ მოქალაქეთა სტაციონარული მკურნალობის, ოპერაციისა და ლაბორატორიული გამოკვლევების დაფინანსება, აგრეთვე, ცერებრალური დამბლით დაავადებულ და სხვა ფსიქომოტორული პათოლოგიის მქონე ბავშვთა რეაბილიტაციისათვის საჭირო პროცედურები დაუფინანსდა 69 ბენეფიციარს – 30 246 ლარით;

დიალიზის სახელმწიფო პროგრამით მოსარგებლე და ონკოლოგიური პაციენტების მედიკამენტების თანხის თანადაფინანსება, აგრეთვე ფსიქოტროპული მედიკამენტების მიმღები 12 ბენეფიციარისათვის დაფინანსდა 4 365 ლარის ღირებულების მედიკამენტები;

“განსაკუთრებულ შემთხვევებში სოციალური პაკეტით განსაზღვრული დახმარების მსურველ პირთა განცხადებების განმხილველი კომისიის” დასკვნის საფუძველზე დაფინანსდა 6 ბენეფიციარი – 5 046 ლარით;

პირველი და მეორე ბავშვის შეძენის შემთხვევაში (7 ოჯახი) 1 100 ლარი;

პირველი ჯგუფის უსინათლოთათვის განკუთვნილი დახმარება გაიცა 2 ბენეფიციარზე – 400 ლარი;

95 წელს გადაცილებულ 2 ბენეფიციარზე გაიცა დახმარება – 300 ლარის ოდენობით;

დიალიზის სახელმწიფო პროგრამით მოსარგებლე 11 პირს დაუფინანსდა ტრანსპორტირების ხარჯი 770 ლარით;

მარტოხელა მშობლის სტატუსის მქონე პირებს, სოციალურად დაუცველ და მრავალშვილიან ოჯახებს (4 ბენეფიციარი)- დაუფინანსდა ელექტროენერგიის და ბუნებრივი აირის გადასახადი – 400 ლარი;

უპატრონო მიცვალებულის დაკრძალვის ხარჯი – (2 ) – 600 ლარის ოდენობით.