ზვიად გამსახურდიას სახელობის ბიბლიოთეკა დადიანების ეზოსთან აშენდება

230

წინა სტატია

პირველი პრეზიდენტის ზვიად გამსახურდიას სახელობის ახალგაზრდული ცენტრისა და ბიბლიოთეკის მშენებლობის საპროექტო დოკუმენტაციის შედგენაზე მუნიციპალიური განვითარების ფონდმა ტენდერი გამოცხადდა. შესყიდვის სავარაუდო ღირებულება 203 815 ლარია.

სატენდერო დოკუმენტაციის მიხედვით, ახალგაზრდული ცენტრი და ბიბლიოთკა ერთიან სივრცეში განთავსდება. ხოლო, პროექტზე მუშაობისას გაითვალისწინებული უნდა იყოს არქიტექტურული იერსახის შესაბამისობა ეკატერინე ჭავჭავაშის და ნიკოსეულ სასახლესთან და სასურველია მისი სიმაღლე არ აღემატებოდეს ამ ორ შენობას.

თუ როდის დაიწყება უშუალოდ სამუშაოები და რა ოდენობის თანხა დაიხარჯება ამისთვის. პროექტის შედგენის შემდეგ განისაზღვრება.