მუნიციპალიტეტები მოსახლეობაზე თავდასხმისას გარეული ცხოველების ლიკვიდაციაზე გადაწყვეტილებას თავად მიიღებენ

84

მუნიციპალიტეტებს შესაძლებლობა მიეცემათ, ადგილობრივ მოსახლეობასა და მათ ქონებაზე გარეული ცხოველების თავდასხმისას, ცხოველების ბუნებრივი გარემოდან ამოღების თაობაზე გადაწყვეტილებები თავად მიიღონ. ინფორმაციას ინტერპრესნიუსი ავრცელებს.

შესაბამისი ცვლილებები “ცხოველთა სამყაროს შესახებ“ კანონში ხორციელდება, რომელიც გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრომ მოამზადა.

უფრო კონკრეტულად, გარეულ ცხოველთა რაოდენობის რეგულირება გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს კომპეტენციას წარმოადგენს. ამასთან, ბოლო წლების განმავლობაში, გარეული ცხოველების რაოდენობის რეგულირებას მუნიციპალიტეტები სამინისტროსთან გაფორმებული უფლებამოსილების დელეგირების ხელშეკრულების საფუძველზე ახორციელებენ.

როგორც საკანონმდებლო პროექტის განმარტებით ბარათშია აღნიშნული, ასეთი სახის ხელშეკრულებების შედეგად, ბუნებრივი გარემოდან ამოღებულ იქნა 100-მდე მგელი და 60-მდე ტურა.

ამასთან, ინიციატორთა განმარტებით, დღეს არსებული პროცედურა – უფლებამოსილების დელეგირება ხელშეკრულების საფუძველზე, მნიშნელოვნად აფერხებს გადაწყვეტილებების ოპერატიულად მიღებას, რაც მოსახლეობის სამართლიან უკმაყოფილებას იწვევს.

“სამწუხაროდ, უფლებამოსილების ხელშეკრულებით დელეგირების პროცედურა ხშირად დიდ დროს მოითხოვს, ვინაიდან რამდენიმე ეტაპს მოიცავს. კერძოდ, მუნიციპალიტეტი შესაბამისი თხოვნით სამინისტროს მიმართავს, სამინისტრო შეისწავლის საკითხს და ამზადებს ხელშეკრულების პროექტს გარეული ცხოველების რაოდენობის რეგულირების ღონისძიების განხორციელების შესახებ უფლებამოსილების დელეგირების თაობაზე. შემდეგ ამ პროექტს შესათანხმებლად უგზავნის მუნიციპალიტეტს, ხოლო მუნიციპალიტეტის მიერ პროექტის შეთანხმების შემდეგ, პროექტი გადაწყვეტილების მისაღებად, მთავრობას წარედგინება. მთავრობის მიერ გადაწყვეტილების მიღების შემდეგ, ხელშეკრულებას ხელს აწერს სამინისტროს უფლებამოსილი წარმომადგენელი და იგი საბოლოოდ ეგზავნება მუნიციპალიტეტს. აღნიშნული პროცედურა, მუნიციპალიტეტის მიერ საკითხის დასმიდან მისთვის შესაბამისი უფლებამოსილების მინიჭებამდე, როგორც წესი, გრძელდება 2-3 თვემდეც, რის გამოც დროულად ვერ ხერხდება საფრთხეზე რეაგირება და გარეული ცხოველებისგან მოსახლეობის დაცვა, მაშინ როცა ადამიანთა სიცოცხლის, ჯანმრთელობის და ქონებასთან დაკავშირებული საფრთხის თავიდან აცილება დაუყოვნებლივ რეაგირებას საჭიროებს და დაყოვნება ხშირად მნიშვნელოვან მატერიალურ ზარალს აყენებს მოსახლეობას“, – ნათქვამია პროექტის განმარტებით ბარათში.